Gaminiai krovininiam transportui

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

DUK

Bendri

Automatinis ratų keitimo nustatymas (SWE – Single Wheel Exchange) – kodėl „ContiPressureCheck“ sistema nenustato, kad buvo pakeistas ratas su nauju padangos jutikliu?

„ContiPressureCheck“ nustatys, kad buvo pakeistas ratas su nauju padangos jutikliu po 5–10 važiavimo minučių.

Jei taip neįvyko, tai gal būti dėl šių priežasčių:


 • Buvo pakeistas daugiau kaip vienas ratas su nauju jutikliu.
 • Aktyvuotas ATL (automatinis priekabos nustatymas).
 • Pakelta galinė keliamoji ašis. Naujas padangos jutiklis bus nustatytas tik nuleidus keliamąją ašį. Tai nepriklauso nuo to kuris ratas buvo pakeistas.
Koks ekrane rodomas padangų slėgis?

Slėgių diapazonas yra nuo 0 iki 11,9 bar (173 psi). Pastaba: didesnis kaip 11,9 bar (173 psi) slėgis rodomas kaip 11,9 bar (173 psi).

Padangų jutiklis ir montavimas

Ar galima naudoti kitus valiklius padangos ir jutiklių talpos valymui?
 • Po bandymų „Continental Reifen Deutschland GmbH“ rekomenduojama rinktis „Tiptop“ markės „Liquidbuffer“ valiklį (žiūrėti „Montavimo“ skiltį) montavimo vietos valymui.
 • Jei naudojamas bet koks kitas valiklis, „Continental Reifen Deutschland GmbH“ negarantuoja, kad sukibimas bus pakankamas.
 • Valymui negalima naudoti stabdžių sistemos ar panašių valiklių, nes jie pablogina sukibimą. Dėl to jutiklių konteineris gali atsikabinti ir per ilgą laiką pažeisti padangą.
 • Be to, stabdžių sistemos valiklis gali pažeisti padangą.
Ar galima naudoti kitokias nei CB2250 tvirtinimo medžiagas?
 • „Continental Reifen Deutschland GmbH“ remiantis specialiai atliktais testais guminio konteinerio tvirtinimui rekomenduoja naudoti „Cyberbond CB2250“ priemonę.
 • Jei tvirtinimui naudojamos kitos medžiagos, „Continental Reifen Deutschland GmbH“ negarantuoja, kad sukibimas bus pakankamas. 
Mano naudojamų padangų dydis nėra nurodytas kaip patvirtintos padangos. Ar joms galima naudoti „ContiPressureCheck“ sistemą?

Naujausi padangų dydžiai yra nurodyti čia (leistinų padangų dydžiai). Dėl kitų dydžių prašome susisiekti su „ContiPressureCheck“ pardavėju.

Ar „ContiPressureCheck“ galima naudoti ir specialios paskirties padangoms?

Dėl naudojimo specialios paskirties padangoms prašome susisiekti su „ContiPressureCheck“ pardavėju.

Ar padangų jutikliai gali būti naudojami su vientisos gumos padangomis?

Ne

Ar jutikliai gali būti naudojami padangose su kameromis?

Ne

Kokių markių padangose galima montuoti jutiklius?

Jutiklius galima sumontuoti visose žinomų gamintojų padangose su gumine vidine dalimi.

Ar sumontuoti jutikliai išbalansuos padangą?

Ne. Padangų jutiklis su guminiu konteineriu sveria maždaug 38 g.

Dėl ko atsiranda pranešimas „Sensor is LOOSE“?
 • Padangos jutiklis iššoko iš guminio konteinerio.
 • Guminis konteineris su padangos jutikliu atsikabino nuo padangos.
 • Jutiklis blogai sumontuotas guminiame konteineryje.
Kodėl aš negaliu naudoti jutiklio, apie kurį praneša užrašas „Sensor is LOOSE“?

Jutiklis negali būti naudojamas nepritvirtintas padangoje ar pritvirtintas ne toje vietoje. Taip pat taip gali būti sugadintas pats padangų jutiklis. 

Perspėjimai

Pradėjus važiuoti atsiranda pranešimas „LOW PRESSURE“, kuris vėliau išsijungia. Ar „ContiPressureCheck“ sistema veikia gerai?

„ContiPressureCheck“ sistema veikia gerai, o pranešimas atsiranda dėl to, kad slėgis yra per mažas. Pradėjus važiuoti, padanga įšyla ir slėgis padidėja iki tokio lygio, kurio užtenka išjungti perspėjimą.

Kaip taisyti? Pripūskite padangas tinkamu slėgiu tada, kai jos yra šaltos, t.y., po kelių valandų stovėjimo ne saulės įkaitintoje vietoje.

Kodėl keli padangų jutikliai vienu metu pradėjo nebesiųsti signalo (pranešimas „NO SIGNAL“)?

Padangų jutikliai turi atstumo ribas, kuriuo siunčiami signalai. Kai kurių jutiklių siunčiamus signalus gali blokuoti trikdžiai, kuriuos gali sukelti:

 • Purvu, sniegu ar ledu padengtas centrinis valdymo blokas ar papildomas imtuvas.
 • Veikiantys elektros prietaisų (pavyzdžiui, elektrinio virdulio) įtampos keitikliai.
 • Kiti elektromagnetiniai trikdžiai.


Galimi taisymo būdai.

Centrinis valdymo blokas ar papildomas imtuvas turi būti sumontuoti nurodytu atstumu nuo kiekvieno jutiklio (žiūrėkite 6.7 skyriuje „Naudotojo vadovas rankiniams prietaisams“) 

Ar yra perspėjimas kai slėgis per didelis?

Ne

Instaliavimas ir modifikacijos

Kaip pagreitinti ryšio su jutikliais užmezgimą?
 • Padangų jutiklių padėtis turi sutapti su DOT.
 • Montuojant padangas įsitikinkite, kad DOT ir vožtuvai yra vienoje linijoje.
 • Dvigubos padangos turi būti sumontuotos taip, kad vidinės ir išorinės padangos vožtuvai būtų 180° kampu.


Taip naudojantis padangų vožtuvais bus labai lengva nustatyti, kur yra padangų jutikliai.

Neužmezgamas ryšys su vidinėje dvigubos padangos dalyje esančiu jutikliu – ką daryti?
 • Kartais gali būti, kad padangos jutiklis neaptinkamas vidinėje dvigubos padangos dalyje, jei jutiklis yra kontakto su keliu vietoje. Pavažiuokite į priekį ar atgal per pusę padangos ilgio ir vėl bandykite užmegzti ryšį.
 • Jei šią vidinę dalį galima pasiekti tiesiogiai, bandykite užmegzti ryšį rankiniu instrumentu ties padanga.
Ryšio užmezgimas buvo nutrauktas. Kai jis buvo atnaujintas, paspaudus „Resume installation“, turi būti pradėtas iš naujo nuo pirmos padangos. Kodėl?

Viskas gerai. Siekiant jutiklių nustatymo metu išvengti klaidų, šis procesas turi būti atliktas nepertraukiamai.

Ryšio užmezgimo metu buvo nustatyti visi jutikliai, bet po to konfigūravimas buvo sustabdytas. Jį atnaujinus, procesas turi būti pradėtas iš naujo. Kodėl?
 • Kai buvo užmegztas ryšys su visų padangų jutikliais ir išėjus iš „New installation“ meniu, bet vis dar esant „Bird‘s-eye view“ režime, informacija iš visų jutiklių, su kuriais buvo užmegztas ryšys, bus prarasta.
 • Taisymas. Kai sukalibruojami visi padangų jutikliai, vėl nuspauskite „RETURN“ mygtuką. Ekrane pasirodys užrašas „CONFIGURATION COMPLETED. CONNECT TOOL WITH…“. Po šio žingsnio išėjus iš „New installation“ meniu sukalibruoti padangų jutikliai nepradings iš rankinio instrumento. Pasirinkus „Resume installation“ meniu, galėsite toliau tęsti konfigūravimą.


Važiuojant atsiranda pranešimas apie priekabos padangas. Po to, kai buvo išjungtas variklis, toliau mirksi „Pressure Check Indicator“ pranešimas. Ar tai dėl blogai veikiančios „ContiPressureCheck“ sistemos?

„ContiPressureCheck“ yra tiekiamas naudojant nuolatinį „KL30/KL31“ ryšį. Išjungus degimą, pranešimas turi išsijungti už maždaug 30 minučių.

Pastaba. Veikiant įprastai, „ContiPressureCheck“ priekabos sistemai reikalinga maždaug 60 mA (24 V) arba 55 mA (12 V) įtampa.


Ar „ContiPressureCheck“ priekabos sistema gali būti maitinama ir nuolatine „KL30/KL31“ įtampa?

Taip.

Pastaba. Veikiant įprastai, „ContiPressureCheck“ priekabos sistemai reikia maždaug 60 mA (24 V) arba 55 mA (12 V) įtampos.

Instaliavus arba pakeitus parametrus pakeitimai nebuvo įrašyti. Kodėl taip atsitiko?

Kad „ContiPressureCheck“ nustatymai būtų atnaujinti, ją reikia perkrauti.

 • Išjunkite degimą mažiausiai 30 sekundžių.
 • Priekaboms, kurios „ContiPressureCheck“ sistemai naudoja „KL30/KL31“ maitinimą, reikia mažiausiai 30 sekundžių išjungti pagrindinį jungiklį. 
Kodėl taip svarbu kokioje padėtyje yra sumontuotas CCU modulis ar papildomas imtuvas?

Rekomenduojama įrangos ir ypatingai laidų padėtis užtikrina, kad ji mažiau pažeidžiama kelio akmenų.

 • Optimali centrinio valdymo modulio (CCU) padėtis: laidų jungtis yra nusukta nuo važiavimo krypties.
 • Optimali papildomo imtuvo padėtis: apsauga nuo smūgių atsukta į priešingą važiavimui pusę, su į viršų nukreipta laidų jungtimi.


CCU ar papildomą imtuvą sumontavus pagal rekomendacijas bus užtikrintas ir optimalus padangų jutiklių signalų priėmimas.


Kur man rasti rekomenduojamą šaltų padangų slėgį?

Peržiūrėkite padangų gamintojo techninę informaciją apie padangas. Čia rasite „Continental“ padangų techninę informaciją.

Kam papildomam imtuvui reikalinga apsauga nuo smūgių?

Jei apsauga nuo smūgių nenaudojama:

 • „ContiPressureCheck“ sistemos negalima naudoti pervežant pavojingus (ADR) krovinius.
 • Papildomas imtuvas gali būti pažeistas.
 • Papildomo imtuvo priėmimo diapazonas yra mažesnis.


Atnaujinant CCU programinę įrangą, ekranas nuolatos persikrauna – ar tai normalu?

Taip, jis gali persikrauti iki dviejų kartų.

Atnaujinant CCU programinę įrangą, atsiranda „SYSTEM ERROR“ užrašas – ar tai normalu?

Taip. Kai bus sėkmingai užbaigtas atnaujinimo procesas, „SYSTEM ERROR“ užrašas pradings automatiškai.

Automobilių tipai ir sąstatai

Kokiems automobilių tipams ir sąstatams gali būti sumontuota „ContiPressureCheck“ sistema?

„ContiPressureCheck“ sistema gali nuolatos stebėti iki 6 ašių ir 24 padangų. Jūsų „ContiPressureCheck“ pardavėjas gali patikslinti kokie automobiliai ir sąstatai tinkami „ContiPressureCheck“ sistemai.

Kaip man sužinoti ar priekaba gali būti stebima per automobilį („ATL“ arba „SUJUNGTI“)?

Apie tinkamumą gali patikslinti jūsų „ContiPressureCheck“ sistemos pardavėjas.

Arba nustatykite vilkiką ir priekabą kaip „SUJUNGTI“ ir išbandykite važiuodami.

Kiek priekabos padangų galima stebėti per ATL?
 • „ContiPressureCheck“ sistema gali stebėti iki 24 padangų (vilkiko ir priekabų).
 • 1 pavyzdys. Jei vilkikas turi 6 padangas, ATL gali stebėti iki 18 papildomų padangų.
 • 2 pavyzdys. Vilkikas turi 10 padangų, o priekaba 16. Todėl tik 14 jos padangų gali būti stebimos, o likusių dviejų „ContiPressureCheck“ sistema nematys. 

Patvirtinimas

Ar reikia „ContiPressureCheck“ sistemą patvirtinti Vokietijoje?

Ne. „ContiPressureCheck“ sistema turi ABE (General Operating Permit) (KBA 91387) patvirtinimą. 

Koks yra „ContiPressureCheck“ sistemos saugumo vertinimas?

„ContiPressureCheck“ nėra saugumo sistema – ji yra nurodyta kaip komforto įranga.

Ar „ContiPressureCheck“ sistema gali būti naudojama pervežant pavojingus (ADR) krovinius?

Kai ji naudojama tiesioginei paskirčiai ir laikantis „Continental“ gamintojo nurodymų, „ContiPressureCheck“ sistema atitinka pavojingų krovinių pervežimo reikalavimus automobilių tipams AT, FL, OX, EX/II ir EX/III.

Rankinis įrankis

Kodėl kiekvieną kartą kai įjungiamas rankinis įrankis, reikia iš naujo nustatyti datą ir laiką?

Išsikrovusi papildoma rankinio įrankio baterija. Galimos priežastys:

 • Rankinis įrankis buvo netinkamai įkraunamas. Iš pradžių reikia prijungti kroviklį, tada įjungti įrankį. Po kelių sekundžių ekranas pritemsta ir pasirodo krovimo simbolis.
 • Papildoma baterija pilnai bus įkrauta per 48 val. Tą galima atlikti patogiu laiku (pvz., savaitgalį).


Pastaba. Laikas ir data reikalingi tik failų numeravimui. Išjungti jų rodymą galima per meniu „Setup/Tool Properties/Use date“. Tokiu atveju registruojamų failų datą ir laiką reikės įvesti rankiniu būdu.

Kodėl rankinio įrankio negalima naudoti krovimo metu?

Dėl siunčiamų duomenų patvirtinimo priežasčių.

Kodėl rankinio įrankio nepavyksta įjungti net tada, kai jis prijungtas prie kroviklio?

Rankinio įrankio baterija yra visiškai išsikrovusi. Įjunkite rankinį įrankį po penkių minučių, kad būtų tinkamai įkrauta papildoma vidinio laikrodžio baterija.

Suderinamumas

Ar galima padangos ir konteinerio valymui naudoti kitus valiklius?
 • Po bandymų „Continental Reifen Deutschland GmbH“ rekomenduoja rinktis „Tiptop“ markės „Liquidbuffer“ valiklį (žiūrėti „Montavimo“ skiltį) montavimo vietos valymui.
 • Jei naudojamas bet koks kitas valiklis, „Continental Reifen Deutschland GmbH“ negarantuoja, kad sukibimas bus pakankamas.
 • Valymui negalima naudoti stabdžių sistemos ar panašių valiklių, nes jie pablogina sukibimą. Dėl to jutiklių konteineris gali atsikabinti ir per ilgą laiką pažeisti padangą.
 • Be to, stabdžių sistemos valiklis gali pažeisti padangą.


Ar galima naudoti kitokias nei „CB2250” tvirtinimo medžiagas?
 • „Continental Reifen Deutschland GmbH“, remdamasi specialiai atliktais testais, guminio konteinerio tvirtinimui rekomenduoja naudoti „Cyberbond CB2250“ priemonę.
 • Jei tvirtinimui naudojamos kitos medžiagos, „Continental Reifen Deutschland GmbH“ negarantuoja, kad sukibimas bus pakankamas. 
Mano naudojamų padangų dydis nėra nurodytas kaip patvirtintos padangos. Ar joms galima naudoti „ContiPressureCheck“ sistemą?

Naujausi padangų dydžiai yra nurodyti čia (leistinų padangų dydžiai). Dėl kitų dydžių prašome susisiekti su „ContiPressureCheck“ pardavėju.

Ar „ContiPressureCheck“ galima naudoti ir specialios paskirties padangoms?

Dėl naudojimo specialios paskirties padangoms prašome susisiekti su „ContiPressureCheck“ pardavėju.

Ar padangų jutikliai gali būti naudojami su vientisos gumos padangomis?

Ne

Ar jutikliai gali būti naudojami padangose su kameromis?

Ne

Kokių markių padangose galima montuoti jutiklius?

Jutiklius galima montuoti visose žinomų gamintojų padangose su gumine vidine dalimi.

Kokiems automobilių tipams ir sąstatams gali būti sumontuota „ContiPressureCheck“ sistema?

„ContiPressureCheck“ sistema gali nuolatos stebėti iki 6 ašių ir 24 padangų. Jūsų „ContiPressureCheck“ pardavėjas gali patikslinti kokie automobiliai ir sąstatai tinkami „ContiPressureCheck“ sistemai.

Geriausia patirtis

Kaip pagreitinti ryšio su jutikliais užmezgimą?
 • Padangų jutiklių padėtis turi sutapti su DOT.
 • Montuojant padangas įsitikinkite, kad DOT ir vožtuvai yra vienoje linijoje.
 • Dvigubos padangos turi būti sumontuotos taip, kad vidinės ir išorinės padangos vožtuvai būtų 180° kampu.

Taip naudojantis padangų vožtuvais bus labai lengva nustatyti, kur yra padangų jutikliai.  

Neužmezgamas ryšys su vidinėje dvigubos padangos dalyje esančiu jutikliu – ką daryti?
 • Retais atvejais padangos jutiklis gali būti neaptinkamas vidinėje dvigubos padangos dalyje, jei jutiklis yra kontakto su keliu vietoje. Pavažiuokite į priekį ar atgal per pusę padangos ilgio ir vėl bandykite užmegzti ryšį.

 • Jei šią vidinę dalį galima pasiekti tiesiogiai, bandykite užmegzti ryšį rankiniu instrumentu prie padangos. 

Kaip man sužinoti ar priekaba gali būti stebima per automobilį („ATL“ arba „SUJUNGTA“)?

Apie tinkamumą gali patikslinti jūsų „ContiPressureCheck“ sistemos pardavėjas.

 Arba nustatykite vilkiką ir priekabą kaip „SUJUNGTA“ ir išbandykite važiuodami.