Gaminiai krovininiam transportui

New content item

Gaukite nemokamą papildomą

Teisinis įspėjimas

Internetinių svetainių naudojimas, atsakomybė už produktus

Šiose internetinėse svetainėse pateikiama informacija yra neįpareigojanti ir pateikiama išskirtinai informaciniais tikslais. Ji yra tik informacinio pobūdžio ir nereiškia pasiūlymų, kaip apibrėžta atitinkamuose teisiniuose reglamentuose. Išsamesnės informacijos ir sutarties sąlygas galima gauti iš atitinkamo įgaliotojo pardavėjo. Internetinėje svetainėje pateikiama informacija nesuteikia pagrindo su prekėmis susijusiai sutarčiai.

Continental Reifen Deutschland GmbH gali bet kuriuo metu be įspėjimo keisti arba atnaujinti šiose internetinėse svetainėse pateikiamą ir produktus bei paslaugas apibūdinančią informaciją. Continental Reifen Deutschland GmbH internetinėse svetainėse nėra jokių tiesioginių ar numanomų garantijų arba informacijos apie bet kokias charakteristikas, nulemiančių Continental Reifen Deutschland GmbH atsakomybę, įskaitant esamą susijusios informacijos galiojimą, tikslumą, išsamumą ir kokybę, nebent aiškiai nurodoma kitaip.

Continental Reifen Deutschland GmbH neprisiima jokios atsakomybės dėl savo internetinių svetainių. Neprisiimama jokia atsakomybė už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius / žalą, kompensacijos prašymus ir (arba) logiškai išplaukiančią bet kokio tipo ir bet kokio teisinio pagrindo žalą, patirtą dėl jūsų prieigos prie arba naudojimosi internetinėmis svetainėmis, įskaitant virusų patekimą į jūsų kompiuterio aplinką.

Įsipareigojimų egzistavimui ir vykdymui bei Continental Reifen Deutschland GmbH atsakomybei už „Continental“ produktus ir paslaugas išskirtinai taikomos atitinkamos atitinkamos sutartys, sudarytos jų atžvilgiu, naudojant kiekvienu atveju taikomas standartines Continental Reifen Deutschland GmbH nuostatas ir sąlygas.

 

Pareiškimas apie išorines nuorodas

Mūsų pasiūlyme yra nuorodų į trečiosioms šalims priklausančias išorines svetaines, kurių turiniui mes neturime jokio poveikio. Todėl negalime prisiimti jokios atsakomybės už šį kitą turinį. Už nuorodomis pateiktų tinklalapių turinį visada atsako atitinkamas tinklalapio teikėjas arba operatorius. Nuorodomis pateikti tinklalapiai nuorodų sukūrimo metu buvo patikrinti, ar nėra galimų teisės pažeidimų. Nuorodų sukūrimo metu neteisėto turinio nebuvo aptikta. Tačiau nuolat tikrinti nuorodomis pateiktų tinklalapių turinio nėra pagrindo, jei nėra konkrečių teisės pažeidimų požymių. Jeigu būtų nustatyta, kad pažeidžiami kokie nors teisės aktai, mes nedelsdami pašalinsime visas susijusias nuorodas.

 

Pasaulinė atsakomybė už produktus

Šioje internetinėje svetainėje gali būti pateikiamo informacijos apie „Continental“ produktus, kurie dar nėra prieinami jūsų šalyje. Tokios informacijos pateikimas šioje internetinėje svetainėje nereiškia Continental Reifen Deutschland GmbH ketinimo paskelbti, kad produktas bus pasiekiamas visame pasaulyje. Daugiau informacijos apie ateities planus produktams, kurie dar nėra jums pasiekiami, teiraukitės savo „Continental“ pardavėjo.

 

 

Prekės ženklai ir autorių teisės

Šiose internetinėse svetainėse pateikiami prekės ženklai ir logotipai („prekės ženklai“) yra Continental Reifen Deutschland GmbH ir jos filialų nuosavybė. Jokia šiose internetinėse svetainėse pateikiama informacija negali būti aiškinama kaip licencijų arba leidimo naudoti prekės ženklus suteikimas. Tam reikalingas aiškus rašytinis Continental Reifen Deutschland GmbH sutikimas. Neleistinas šių prekės ženklų naudojimas yra draudžiamas. Continental Reifen Deutschland GmbH naudojasi savo intelektinės nuosavybės teisėmis visame pasaulyje pagal kiekvienu atveju taikomus įstatymus.

 

Copyright © Continental Reifen Deutschland GmbH, 2018 m. Visos teisės saugomos. Visus tekstus, vaizdus, grafiką, animaciją, video įrašus, muziką, garsus ir kitą svetainėje pateikiamą medžiagą gina autorių teisės ir kitos Continental Reifen Deutschland GmbH bei jos filialams priklausančios intelektinės nuosavybės teisės. Continental Reifen Deutschland GmbH priklauso autoriaus teisės, taikomos šioje internetinėje svetainėje pateikiamos medžiagos rinkimui, koordinavimui ir išdėstymui. Šios medžiagos negalima kopijuoti siekiant naudoti komerciškai arba platinti. Jos negalima keisti arba perduoti kitoms internetinėms svetainėms.

Related Topics